logo--r

עומר אדם – בוקר טוב

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp

עומר אדם – בוקר טוב 

 

מילים: בוקר טוב קהל נכבַּד עכשיו ממש, נַציג לכם נתב חדש. וְזה הרגע לְגלות, את הנְפשות הַפּועלות. כלומר מה שמו של כל כוכב, אשר ניתֵב את הַנַתב. וּבֿזכותו יֹאמרו בָּרחוב, האינטרנט יותר טוב, יותר טוב בחדרים המון וי. פי. זה יעקב, הוא האחרַאי. בוקר טוב, יעקב. בוקר טוב, בוקר טוב. ויש גם סייבר, מסתבר, שעל האינטרנט שומר. הַמפעיל שמו הוא דוב, בוקר טוב, בוקר טוב. האינטרנט חזק מהיר, ועוצמתי, זה בִּזכות שיר. נצפה בסטרימינג ב4K- אחלה שיר, וְ-כּיפאק היי. בוקר טוב בוקר טוב המעצבת שמה תמר והעיצוב, טוב מה נֹאמר. רק לראות וְלֶאהוב. בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב בוקר טוב וּמי כעת הַבּא בַּתור, אנוכי, הַפְּרזננטור. אז בוקר טוב לגידי גוב, גידי גוב, בוקר טוב. בוקר טוב גידי גוב.

שירים נוספים: