logo--r

מאיר שושן – מישהו אחר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp

מילים:

בית ראשון:
אני עולה על טיסה ישירה מכאן לסוף העולם
לקחתי איתי רק תיק קטן וחיוך ענק לאינסטגרם
עושה תמונה יפה לאמא ועוד אחת לאבא גם
איזה מזכרת להיזכר בעוד שנה לבד אי שם
השארתי מפתחות לחדר עמוס בזיכרונות
השארתי את כל העבר מאחוריי לפחות
יש גם מישהי שיושבת שם בחדר עם דמעות
לא אספר לך סיפורים כבר לא מוכר אשליות כי …

פזמון:
היום אני כבר מישהו אחר
לא צל חולף בגוף מדבר הזמן עובר
וזה שוב חוזר הייתי חלש והיום חזק יותר
נזכר ברגעים שישי על החוף נתנו לגלים
אותנו לשטוף יד ביד הולכים רגעים יפים
עכשיו את לא כאן זה פשוט שורף בפנים

בית שני:
זוכרת שאמרת לי תחלום בגדול אז נסעתי
הכי רחוק כדי להבין שאני יכול חשבתי
ים ושמש בטן גב שם על החול יעזרו אולי
לשכוח פשוט לשכוח מהכול היום אני הבנתי
שכולם קצת נפגעים ואין אהבת אמת של
באמת כל החיים את בטח מחבקת מישהו
שאותך אולי משלים ואם את עכשיו שומעת רק רציתי להגיד ש …

פזמון:
היום אני כבר מישהו אחר לא צל חולף בגוף מדבר
הזמן עובר וזה שוב חוזר הייתי חלש והיום חזק יותר
נזכר ברגעים שישי על החוף נתנו לגלים אותו לשטוף
יד ביד הולכים רגעים יפים עכשיו את לא כאן זה פשוט שורף בפנים.

שירים נוספים: