זהבה בן – לבד לבד

זהבה בן – לבד לבד


Project Description

מילים: לא נורא אם הוא הלך ולא חזר לי אם הוא חשב שזה עבר לי הוא לא ידע כמה יקר לי לא נורא אם לא אראה אותו אף פעם אם אאבד כבר את הטעם שהיה לנו פעם לבד לבד לבד לבד לבד בגשם וקר וקר וקר וקר לי בעצם שיש ירח כוכב זורח אז זה לא נורא מה קרה הרי זה בא מהשמיים סך הכל טיפות מים זה לא נורא בינתיים לא נורא אם הוא הלך ולא חזר לי אם הוא חשב שזה עבר לי הוא לא ידע כמה יקר לי לבד לבד לבד לבד לבד בגשם וקר וקר וקר וקר לי בעצם שיש ירח כוכב זורח אז זה לא נורא